Seminar

Seminarer innen alle området for hund

Innleide Instruktører

Seminar og foredrag hos Hundevis

Kunnskap gir trygghet

Seminar

Hundevis arrangerer foredrag, seminar og workhsop innen alle felt på hund: Atferd, genetikk, rehabilitering av problematferd, ernæring, helse og aktivisering. Vi har både egne ansatte, samt innleide instruktøktører og fordragsholdere. Våre arrangementer passer for hundeiere, men også de som jobber med hund til daglig og ønsker å heve kompetansen sin på flere områder. 

Våre foredrag på Hundevis Kompetansesenter vi bli annonsert under:  

Fryktaggresjon og rehabilitering

Klassisk og operant betning

Dato: 21.-23.august 2020

Fredag 18.00-22.00

Lørdag-søndag 10.00-16.00

Workshop for de som ønsker å lære mer om hvordan man kan jobbe med redde hunder.  Kurset tar utgangspunkt i Kathy Sdao`s seminar om hvordan man kan bruke kunnskap om klassisk betning og læring for å rehabilitere fryktaggrsjon hos hunder. Kurset er egnet for alle hundeeiere og de som jobber med hunder, som instruktører, hundetrenere, kennelansatte eller veteinærer/assistenter. 

Det er 4 plasser med hund, og disse er casene hele gruppen jobber med denne helgen. 

Pris med hund- 3000,-

Pris på seminaret- 1500,- . 

Instruktør: Marita Holm

Påmeldingfrist: 15.aug 2020